Gesloten fietsenstallingen

 meerdere rijen fietsen

model SR | ref. CF 213

Fietsenstalling met zeer hoge capaciteit. Meervoudige toegangen en gangpaden zorgen voor een vlotte doorstroming op piekmomenten.

model SR  | ref. CF 154

Schuifdeuren creëren extra comfort voor de gebruiker. Om zeker te zijn dat ze na elke gebruiker veilig gesloten worden kunnen ze worden geautomatiseerd.

model SR  | ref. CF 155

Schuifdeuren met een breedte van 2,5 meter laten toe dat twee personen tezelfdertijd met de fiets aan de hand door de deuropening kunnen.